Slovensko

Slovensko

Oficiální název: Slovenská republika
Hlavní město: Bratislava, 450 000 obyvatel
Časové pásmo: středoevropské
Telefonní předvolba: 00421
Státní poznávací značka: SK
Národní doména: sk
Státní svátek: 1. leden - Den vzniku Slovenské republiky, 5. červenec - Svátek svatého Cyrila a Metoděje, 29. srpen - Výročí Slovenského národního povstání, 1. září - Den ústavy Slovenské republiky
Nezávislost: 1. 1. 1993 (rozdělení Československa)
Adresa národního turistického úřadu: Slovenská agentúra pre cestovný ruch, námestie L. Štúra 1, P. O. Box 35, 974 05 Banská Bystrica 5.
Internetová stránka: www.slovakiatourism.sk
Mobilní telefon: Mobilní operátoři na Slovensku jsou Orange (www.orange.sk) a T-Mobile (www.t-mobile.sk).

TURISTICKÉ REGIONY

1. Bratislavský
2. Podunajský
3. Záhorský
4. Dolnopovažský
5. Strednopovažský
6. Nitriansky
7. Hornonitriansky
8. Severopovažský
9. Turčiansky
10. Oravský
11. Liptovský
12. Ipeľský
13. Gemerský
14. Horehronský
15. Pohronský
16. Tatranský
17. Spišský
18. Košický
19. Šarišský
20. Hornozemplínsky
21. Dolnozemplínsky

Mapu administrativních krajů a turistických regionů najdete zde. Dělení Slovenska na těchto stránkách představuje zjednodušené dělení oficiálního dělení.

 • Slovensko - kapesní průvodce

autor: Jozef Petro
cena: 169 Kč
počet stran: 240
objednávky: http://knihy.cpress.cz/cesty • Důležité internetové stránky

www.slovakiatourism.sk - národní turistický úřad
www.slovakairlines.sk - Slovenské aerolinie
www.zsr.sk - Slovenské železnice
http://cp.zoznam.sk - vyhledávání vlakového a autobusového spojení
www.viamichelin.com - mapy, plánování tras


ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

Další internetové stránky o Slovensku najdete na další straně...
Bratislava

Bratislava

Podle oficiálních pramenů je Bratislava nejdůležitější turistickou destinací na Slovensku. Je ale třeba říci, že průměrného návštěvníka z Čech nebo Moravy moc neláká, pokud tam samozřejmě nejede obchodně.

Průměrný Čech nebo Moravan dává přednost spíše slovenským horám. Pokud ale máte cestu kolem, stojí za to prohlédnout si historické centrum hlavního města Slovenska, které tvoří jednu velkou pěší zónu s četnými kavárnami a restauracemi pod šírým nebem.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.

Záhorie

Záhorie

Záhorie, tj. oblast "za horami", je prvním regionem se kterým se setkávají všichni, kteří směřují na Slovensko po dálnici do Bratislavy. Popravdě řečeno většina z nás Záhořím jenom prosviští po dálnici. Důvodem nezájmu o Záhoří je nedostatek atraktivních turistických cílů.

Centrem oblasti je městečko Malacky se zámkem, anglickým parkem a opevněným kostelem ve středu města. Z dalších větších míst stojí za zmínku starobylá Skalica, někdejší královské město, která se může pochlubit rotundou sv. Jiří z 13. století. Vesnice Šaštín-Stráže patří zase spolu s východoslovenskou Levoči k nejvýznamnějším poutním místům na Slovensku.

V severní části Záhoří leží město Myjava, centrum kopaničárské oblasti. Nedaleko od Myjavy nad městečkem Brezová pod Bradlom stojí monumentální mohyla generála M. R. Štefánika, jednoho ze spoluzakladatelů Československa.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.
Malé Karpaty

Malé Karpaty

Oblast Malých Karpat je jednou z nejvýznamnějších slovenských vinařských oblastí. Táhne se od známé vinařské vesnice Rača, která je dnes součástí Bratislavy, směrem na sever k Trnavě.

Kromě Rače patří k dalším významným vinařským centrům Svätý Jur, Pezinok a Modra. Město Trnava ležící pod svahy Malých Karpat patří k nejstarším slovenským městům.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.

Podunajská nížina

Podunajská nížina

Oblast Podunajské nížiny není historickým regionem. Jedná se o oblast mezi Bratislavou na západě a městem Komárno na východě. Jižní hranici tvoří řeka Dunaj, na severu sahá oblast k městu Nitra, které je současně největším městem regionu.

Z turistického hlediska je zajímavá pouze Nitra a Komárno. Zájemci o starou architekturu najdou na jihu regionu tři staré románské kostelíky, které stojí v Hamuliakove, Šamoríne a Čtvrtku na Ostrově. Další dva románské kostelíky stojí u Nitry v Dražovciach a v Kostoľanoch pod Tríbečom. Ten druhý postavený 10.-11. století představuje prý nejstarší zachovalý kostel na Slovensku.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.

Považie

Považie

Turistický region Považie se rozprostírá po obou březích řeky Váh od Žiliny na severu až po Hlohovec u Trnavy na jihu. Západní část regionu tvoří kopce Bílých Karpat a Javorníků, východní část zase kopce Považského Inovce a Strážovských vrchů.

Centrem severní části regionu je město Žilina, v centrální částí regionu leží Trenčín s hradem viditelným z velké dálky a nejznámějším městem na jihu jsou koupele Piešťany. Oblíbenou turistickou destinací je také lázeňské městečko Trenčianské Teplice.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.
Pohronie

Pohronie

Pohronie je turistický region rozkládající se na středním Slovensku po obou stranách řeky Hron. Centrem oblasti je Banská Bystrica, která je největším městem středního Slovenska.

Kromě Banské Bystrice a Zvolena, druhého největšího města regionů se v této oblasti nachází také dvě stará hornická města - Kremnica, Banská Štiavnica - a Bojnický zámek, jedna z hlavních turistických atrakcí Slovenska.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Banská Štiavnica
Rok zapsání: 1993

Banská Štiavnica byla jedním z nejznámějších hornických měst Uherska. Po celá staletí sem přijížděli inženýři a vědci, kteří podstatnou měrou přispěli k slavě města. Město si zachovalo své původní historické centrum s renesančními paláci, kostely a dvěmi pevnostmi. V bezprostředním okolí města se dochovaly důležité památky svědčící o bohaté hornické a metalurgické činnosti v minulých staletích.

Internet: www.banskastiavnica.sk

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat
Rok zapsání: 2008

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat zapsané na seznamu světového dědictví se skládají z 2 římskokatolických, 3 protestantských a 3 řeckokatolických kostelů postavených mezi 16.-18. stoletím. Kostelíky představují dobré příklady místní lidové architektury na hranicích latinské a byzantské kultury. Jednotlivé kostely se vyznačují různým půdorysem, vnitřním a vnějším vzhledem v závislosti na náboženském vyznání jejich návštěvníků. Interiéry kostelů jsou vyzdobeny malbami na zdech a stropech a dalšími uměleckými předměty, které obohacují jejich kulturní význam.
Z 8 zapsaných kostelů se v oblasti Pohroní nachází jeden kostelík, který stojí v Hronseku mezi Zvolenem a Banskou Bystrici.
Orava a Turiec

Orava a Turiec

Turistický region Orava se víceméně shoduje se stejnojmenou historickou oblastí. Orava leží mezi řekou Váh a polskou hranicí, severně od Martina a pohoří Malá Fatra. Na jejím území, které se může pochlubit hezkou a relativně netknutou přírodou se nachází dvě významná pohoří, kterými jsou Oravské Beskydy a Oravská Magura.

Středem oblasti protéká řeka Orava, na které se nachází Oravská přehrada. Centrem regionu je město Dolný Kubín a jeho největší turistickou architektonickou atrakcí je hrad Oravský Zámok. Většina návštěvníku v zimě i v létě sem ale směřuje za hezkou přírodou. Jižně od Oravy se rozkládá historická oblast a současně další turistický region Turiec, jehož centrem je město Martin.
 • Seznam světového dědictví UNESCO


Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat
Rok zapsání: 2008

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat zapsané na seznamu světového dědictví se skládají z 2 římskokatolických, 3 protestantských a 3 řeckokatolických kostelů postavených mezi 16.-18. stoletím. Kostelíky představují dobré příklady místní lidové architektury na hranicích latinské a byzantské kultury. Jednotlivé kostely se vyznačují různým půdorysem, vnitřním a vnějším vzhledem v závislosti na náboženském vyznání jejich návštěvníků. Interiéry kostelů jsou vyzdobeny malbami na zdech a stropech a dalšími uměleckými předměty, které obohacují jejich kulturní význam.
Z 8 zapsaných kostelů se na území Oravy nachází 2 kostelíky, které stojí v Tvrdošíně u Oravské přehrady a v Leštinách u Dolného Kubína.

Liptov

Liptov

Turistický region Liptov začíná u pohoří Veľká Fatra západně od města Ružomberok a táhne se směrem na východ k Liptovskému Mikuláši. Na severu je Liptov ohraničen Chočskými vrchy a Západními Tatrami, jižní hranice oblasti probíhá hřbetem Nízkých Tater.

K nejdůležitějším městům Liptova patří Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Na Liptově se nachází celá řada středisek zimních sportů, z nichž nejznámějším je Jasná pod Chopkem v Demänovské dolině a Malinné u Ružomberoku.

Nedaleko Ružomberoku se nachází vesnička Vlkolínec, která si zachovala svou původní podobu z počátku 20. století a díky své jedinečné lidové architektuře se dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Přírodní atrakcí Demänovské doliny jsou dvě jeskyně, oblíbeným turistickým cílem je také dřevěný kostel ve vesničce Svatý Kříž u Liptovského Mikuláše.

Zcela novou turistikou atrakcí je aquapark Tatralandia asi 4 km od Liptovského Mikuláše. V Pribylině pod Vysokými Tatrami si můžete prohlédnout skanzen lidové architektury.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Vlkolínec
Rok zapsání: 1993

Malá vesnice Vlkolínec leží na svazích Veľké Fatry asi 15 km jižně od Ružomberoku. Jedinečnost Vlkolínce spočívá v tom, že si uchoval svou architektonickou celistvost se 45 původními domy reprezentujícími typickou horskou architekturu středoevropské vesnice. V typických horských dřevěnicích tady žije několik desítek stálých obyvatel a obec je tak pořád živým organizmem a v žádném případě není skanzenem.

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry patří spolu s Bratislavou k nejoblíběnějším turistickým destinacím Slovenska. Nachází se na severu Slovenska a jejími hřbety probíhá hranice s Polskem. Výchozím bodem pro návštěvu Tater je město Poprad, kterým projíždí rychlíky z Prahy do Košíc.

K největším tatranským osadám patří Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. Kromě nich se ve Vysokých Tatrách nachází dalších 12 osad. Ve směru od západu na východ to jsou: Podbanské, Vyšné Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Tatranská Lesná, Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby a Tatranská Kotlina.

Východně od Tater leží město Kežmarok se zachovalým starým centrem s celou řadou původních měšťanských domů a hradem přímo v centru města.
 • Seznam světového dědictví UNESCO


Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat
Rok zapsání: 2008

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat zapsané na seznamu světového dědictví se skládají z 2 římskokatolických, 3 protestantských a 3 řeckokatolických kostelů postavených mezi 16.-18. stoletím. Kostelíky představují dobré příklady místní lidové architektury na hranicích latinské a byzantské kultury. Jednotlivé kostely se vyznačují různým půdorysem, vnitřním a vnějším vzhledem v závislosti na náboženském vyznání jejich návštěvníků. Interiéry kostelů jsou vyzdobeny malbami na zdech a stropech a dalšími uměleckými předměty, které obohacují jejich kulturní význam.
Z 8 zapsaných kostelů se nedaleko Vysokých Tater nachází jeden kostelík, který stojí v Kežmaroku.

Spiš

Spiš

Spiš je historickým regionem a současně i turistickým regionem rozkládajícím se kolem města Spišská Nová Ves. Západně od města se nachází další turistická atrakce oblasti, kterou je národní park Slovenský raj.

Dominantou oblasti je Spišský hrad, který svou rozlohou 4 hektarů patří k nejrozsáhlejším hradům střední Evropy. Hrad spolu se Spišskou Kapitulou, Spišským Podhradím, Žehrou a travertinovou oblastí Dreveník jsou zapsány na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na Spiši se zachoval velký počet gotických památek, které spojuje tzv. gotická cesta.

Nejhezčí památkou je gotický oltář mistra Pavla v gotickém kostele sv. Jakuba v Levoči a nástěnné malby z 14.-15. století ve vesničce Žehra. Levoča se navíc může pochlubit hezkým náměstím s desítkami měšťanských domů z 14.-15. století a zachovalým historickým jádrem města.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Spišský hrad a s ním spojené památky
Rok zapsání: 1993

Spišský hrad patří k největším stavebním komplexům postaveným v 13.-14. století. Mohutný hrad se nachází na 634 metrů vysokém travertinovém kopci a rozkládá se na ploše 4 hektarů. Svou rozlohou patří k největším hradním komplexům ve střední Evropě. Spolu s hradem je na seznamu UNESCO zapsána Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, vesnice Žehra s kostelem sv. Ducha a travertinová oblast Dreveník.


Gemer

Gemer

Region Gemer je starým historickým regionem ležícím na jihu Slovenska. Centrem oblasti je staré hornické město Rožňava. Na území oblasti se nachází největší krasová oblast na Slovensku, která se nazývá Slovenský kras.

Návštěvníky sem přitahuje zejména několik jeskyň, z nichž nejznámější je jeskyně Domica. Ta je součástí asi 20 km dlouhého systému jeskyň, jejichž část se nachází na území Maďarska. Severně od Rožňavy se nachází Dobšinská ledová jeskyně a Ochtinská aragonitová jeskyně, která byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Dále se tady nachází Gombasecká a Jasovská jeskyně.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Jeskyně Aggtelekského a Slovenského krasu
Rok zapsání: 1995, 2000

Maďarská jeskyně Aggtelek a jeskyně Slovenského krasu se nachází na relativně omezeném území a tvoří typický krasový systém, který se skládá z více než 700 jeskyň. Jedná se o nejrozsáhlejší krasový systém ve střední Evropě, který umožňuje sledovat geologii země v průběhu několika desítek milionů let. Rozloha krasového území  činí asi 600 čtverečních kilometrů.

Šariš

Šariš

Turistický region Šariš, pojmenovaný podle stejnojmenného hradu stojícího severně od Prešova, je starým historickým regionem. Šariš není moc vyhledávanou turistickou oblastí, důvodem je malý počet atraktivních památek.

K těm atraktivním a to v celoevropském smyslu patří město Bardejov s kostelem sv. Jiljí, ve kterém se nachází 11 gotických křídlových oltářů. Bardejov se zachovalým náměstím s hezkými měšťanskými domy je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. K dalším jedinečným atrakcím patří dřevěné kostelíky v okolí městečka Svidník
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Městská památková rezervace Bardejov
Rok zapsání: 2000

Bardejov se zachovalým náměstím s měšťanskými domy a mohutnými městskými hradbami je typickým příkladem obchodního středověkého města. Město leželo na na obchodní cestě z Uherska do Polska a obchod spolu s výrobou plátna byl po dlouhá staletí hlavní hospodářskou činností zdejších obyvatel. O někdejším významném postavení svědčí také to, že od druhé poloviny 14. století byl Bardejov svobodným královským městem a požíval práva a výsady jaké měly Budín a Košice.

Internet: www.e-bardejov.sk

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat
Rok zapsání: 2008

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat zapsané na seznamu světového dědictví se skládají z 2 římskokatolických, 3 protestantských a 3 řeckokatolických kostelů postavených mezi 16.-18. stoletím. Kostelíky představují dobré příklady místní lidové architektury na hranicích latinské a byzantské kultury. Jednotlivé kostely se vyznačují různým půdorysem, vnitřním a vnějším vzhledem v závislosti na náboženském vyznání jejich návštěvníků. Interiéry kostelů jsou vyzdobeny malbami na zdech a stropech a dalšími uměleckými předměty, které obohacují jejich kulturní význam.
Z 8 zapsaných kostelů se na území Šariše nachází 3 kostely. Je to kostelík v Hervartově u Bardějova a kostelíky v Ladomírové a Bodružali u Svidníka.

Košice

Košice

Nejatraktivnější architektonickou památkou druhého největšího města na Slovensku je gotická katedrála sv. Alžběty, která stojí přímo uprostřed pěší zóny.

Jedná se o největší gotický kostel na Slovensku s pozdněgotickým oltářním komplexem, který je prý největším gotickým oltářem v Evropě. Kromě tohoto chrámu se mohou Košice pochlubit asi kilometr dlouhou pěší zónou, kterou tvoří Hlavní ulice s desítkami měšťanských domů a paláců postavených v průběhu několika staletí.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Region nemá na seznamu UNESCO žádné památky.

Zemplín

Zemplín

Zemplín je označení historické oblasti, která se nachází jihovýchodně od Košic a Slánských vrchů. V dobách, kdy Slovensko bylo součástí Uherska byl Zemplín jednou z uherských žup. Část této historické oblasti se nachází v dnešním Maďarsku.

Slovenský Zemplín je převážně rovinatou oblastí, jejímž centrem je město Michalovce. Pouze na jihu oblasti u hranice s Maďarskem se nachází Zemplínské vrchy, pohoří jehož nejvyšší kopec nedosahuje ani 500 metrů. Pahorky Zemplínských vrchů jsou pokryty vinicemi, které tvoří severní hranici tokajské vinařské oblasti.
 • Seznam světového dědictví UNESCO

Karpaty - původní bukové lesy Karpat
Rok zapsání: 2007

Původní bukové lesy Karpat jsou vynikajícím příkladem neporušených lesů mírného pásma nacházejících se na Slovensku a Ukrajině. Dohromady se jedná o deset lesních celků ležících na ose dlouhé necelých 200 km. Na území Slovenska se nachází 4 lesní celky a to ve Vihorlatských horách, Bukovských vrších a v Poloninách. Bukové porosty jsou neocenitelným genetickým zásobníkem buků a dalších druhů stromů. Představují také vynikající příklad rekolonizace a vývoje přírodních ekosystémů, které vznikly po poslední době ledové a které se vyvíjí dále. Bukové lesy se nachází na východě Slovenska asi 140 km severovýchodně od Košic.


Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat
Rok zapsání: 2008

Dřevěné kostely  na slovenské straně Karpat zapsané na seznamu světového dědictví se skládají z 2 římskokatolických, 3 protestantských a 3 řeckokatolických kostelů postavených mezi 16.-18. stoletím. Kostelíky představují dobré příklady místní lidové architektury na hranicích latinské a byzantské kultury. Jednotlivé kostely se vyznačují různým půdorysem, vnitřním a vnějším vzhledem v závislosti na náboženském vyznání jejich návštěvníků. Interiéry kostelů jsou vyzdobeny malbami na zdech a stropech a dalšími uměleckými předměty, které obohacují jejich kulturní význam.
Z 8 zapsaných kostelů se na území Zemplína nachází jeden kostel, který stojí ve vesnici Ruská Bystrá u Sniny.
Levné letenky do celého světa
ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Content Management Powered by CuteNews
© petro.cz - Všechna práva vyhrazena, veškeré informace získáte na emailu info@petro.cz